מדיניות הפרטיות באתר התפריט הדיגיטלי

כללי

 • האתר ourmenu.co.il ( "האתר" ) נבנה ומופעל ע"י נתן מורדכי, ע.פ 309330835 ( "המפעיל" ).
 • הגלישה באתר התפריט הדגייטלי כפופה לתנאים המפורטים במדיניות הפרטיות.
 • אנא קרא את מדיניות הפרטיות בקפידה, שכן הגלישה באתר וביצוע פעולות בו מעידים על הסכמתך לתנאים הכלולים במסמך זה, והוא מהווה חוזה מחייב בינך לבין מפעיל האתר .
 • האמור במסמך זה בלשון זכר הוא לשם הנוחות בלבד והתקנון מתייחס לבני שני המינים באופן שווה.

 

איזה מידע עשוי להגיע למפעיל האתר?

 • כל מידע שתמסור לנו דרך האתר: טפסי הרשמה, השארת פרטי התקשרות לרבות מספרי טלפון, כתובות מייל וכיוצא בזאת.
 • מידע הקשור בנתוני גלישה, מיקום ומידע הקשור למשאבים שונים בהם תשתמש בגלישה.
 

כיצד מפעיל האתר מטפל במידע ומגן עליו?

 • מפעיל האתר מכבד את פרטיות המשתמשים באתר התפריט הדיגיטלי ונוקט בכל התהליכים הסבירים, על מנת להבטיח את סודיות המידע.
 • מפעיל האתר משתמש בשרתים מאובטחים על מנת להבטיח אחסון ראוי למידע.
 

מדיניות פרטיות

 • הסכמה לקבלת דברי פרסומת – במועד מסירת פרטי המשתמש, לרבות הרשמה לאתר ו/או מסירת כתובת מייל ו/או בביצוע הזמנה המשתמש מסכים ומאשר למפעיל האתר ו/או לצדדים קשורים לשלוח אליו בכל אמצעי תקשורת ועל פי שיקול דעתו הודעות מכל סוג בקשר לפעילותו ו/או לפעילות האתר ו/או לפעילות אתרים אחרים מקבוצת מפעילת האתר לרבות אתרים המופעלים ו/או מנוהלים על ידי מפעילת האתר ו/או צדדים קשורים, לרבות הצעות לרכישת נכס או שירות ו/או דיוור פרסומי מכל סוג שהוא ו/או הודעות מערכת ו/או הודעות שירות ו/או הודעות אחרות ללקוחות. מידע אישי זה לא ייחשף ולא ייעשה בו שימוש נוסף למטרות שיווקיות ללא רשות.
 • בנוסף, ניתן יהיה להשתמש במידע אישי זה למטרות סקר שוק. באם תבקש להסיר את פרטייך האישיים מרשימת התפוצה שלי, אנא צור איתי קשר.
 • מפעיל האתר נוקט באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. במקרים שאינם בשליטת המפעיל ו/או הנובעים מכוח עליון, לא יהיה המפעיל אחראי לכל נזק מכל סוג שהוא, ישר או עקיף, שייגרם ללקוח, אם מידע זה יאבד ו/או יעשה בו שימוש לא מורשה.

 

שימוש ב- Cookies

 • שימוש ב- cookies, מאפשר למפעיל האתר לקבל נתונים סטטיסטיים על הגלישה ואין בהם גורמים או סימנים מזהים אודותיך.
 • מפעיל האתר עשוי לעשות שימוש בקבצים אלו, באפשרותך לחסום שימוש ב- cookies דרך הגדרות הדפדפן שלך, חסימה זו עלולה לפגוע בחוויית הגלישה שלך וביכולתך לצפות בתכנים השונים.

 

יצירת קשר

 • בכל שאלה ו/או בירור, וכן בכל פנייה אחרת בעניין פגיעה בזכות או תוכן פוגע באתר התפריט הדגייטלי, ניתן ליצור קשר עם מפעיל האתר באמצעות:
 • כתובת מייל: natanmordechay@gmail.com
 • טלפון: 050-726-6669

תנאי שימוש

ברוך הבא לתפריט הדיגיטלי בכתובת www.ourmenu.co.il ( להלן: "האתר" ), התפריט מופעל על ידי NM Digital, ע.פ 309330835 ( להלן: "מפעיל השרות" ).

בית העסק שמעוניין בשרות או מי מטעמו ( להלן: "הלקוח" ).

התנאים מנוסחים בלשון זכר אך מתייחסים לשני המינים. 

1. כללי 

1.1 התפריט הדיגיטלי הינו שרות של בניית תפריט הזמנות דיגיטלי, אתר בן עמוד אחד. 

1.2 התפריט זמין לגלישה מכל מכשיר נייד עם גישה לרשת האינטרנט ללא צורך בסריקת קוד או באפליקציות צד שלישי. 

1.3 שרות התפריט הדיגיטלי כולל עדכונים ושינויים במחירים ובמנות בזמן אמת. 

1.4 השרות הינו בתשלום שנתי מתחדש של 1400 שח ומוצע במחיר השקה מיוחד של 500 שח לשנה.

2. אחריות

2.1 אחריות לתפריט הדיגיטלי ניתנת כל עוד לא נעשה כל שינוי באתר מצד הלקוח או מצד שלישי וכוללת שינויים ועדכונים במסגרת ההתקשרות בין מפעיל השרות ללקוח. 

2.2 מפעיל השרות לא יהיה אחראי בכל מובן או אופן לתוכן שיועלה או יוכנס לאתר האינטרנט על ידי הלקוח או מי מטעמו, ובכלל כך תוכן מפר זכויות יוצרים, תוכן פוגעני ותוכן האסור על פי כל דין. 

2.3 בשום מקרה מפעיל השרות לא אחראי לנזק תוצאתי או נסיבתי כלשהו (כולל כל, בלי יוצא מן הכלל, במקרים של הפסד רווחים, הפסקת פעילות עסקית, אבדן מידע עסקי, או אבדות כספיות אחרות), הקשורים במישרין או בעקיפין לתפריט הדיגיטלי.